นายฮิซาโอะ โคมาทานิ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากผู้บริหาร
ให้ความเคารพนับถือและเชื่อถือได้

บริษัทของเราปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ดังเช่นที่ตนต้องการให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติต่อตนเอง ทุกคนในบริษัทให้ความนับถือต่อบุคคลใดๆก็ตามที่บริษัทได้ทำการติดต่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ความเชื่อถือและความไว้วางใจ หากบริษัทไม่ได้รับความเชื่อถือหรือความใว้วางใจแล้ว บริษัทก็ย่อมจะประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทซึ่งต้องการให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จอันได้แก่ การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจอย่างสุงสุดจากลูกค้าของบริษัท ดังนั้น พนักงานของบริษัทจึงต้องยึดถือ ความรับผิดชอบและความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าของบริษัท

ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าด้วยความเคารพนับถือ ในการอุปถัมภ์และการสนับสนุนของลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคต และทางบริษัทขอสัญญาว่าจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านเทคโนโลยีศักยภาพของบุคคลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอบริษัท โคมาทานิ เกจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี บริษัท โคมาทานิ เกจ จำกัด เป็น บริษัทแม่ อยู่ ที่ ประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง โอซาก้า เปิดดำเนินกิจการมาแล้ว 59 ปี ได้บริหารงานโดย นาย ฮิซาโอะ โคมาทานิ เป็นประธานของบริษัทท่านได้ มีนโยบายอยากให้คนไทยได้รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคในการผลิต เครื่องมือวัด มาตรวัด (GAUGE , JIG) จึงได้มาลงทุนในเมืองไทยเพื่อเป็นการบริการลูกค้าในเมืองไทยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้ว ให้ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและ ราคาต่ำพร้อมกับการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วตรงกับความต้องการของลูกค้า

ชื่อบริษัทโคมาทานิ เกจ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
พิธีเปิดเป็นทางการ05 เมษายน พ.ศ. 2556
ทุนจดทะเบียน20,000,000 บาท
ประธานบริษัทนาย ฮิซาโอะ  โคมาทานิ
ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวัดและอุปกรณ์วัดชิ้นงาน เช่น มาตรวัด ( GAUGE , JIG )
สถานประกอบการ700/891 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล หนองกะขะ อำเภอพานทอง
จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์038-185-563-4
โทรสาร038-185-565
พนักงาน20 คน
ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน บีโอไอ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2555
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ
ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตระบบมาตารฐาน ISO 9001 : 2008
ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ADDRESSบริษัทโคมาทานิ เกจ (ประเทศไทย) จำกัด
700/891 หมู่3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
TEL038-185-563-4
FAX038-185-565

 
 
 
 
 
 
 
 
700-891, Moo.3 Amata Nakorn Industrial Estate T.Nong Kakha A.Phanthong,Chonburi 20160
Copyright © 2015 KOMATANIGAUGE All Rights Reserved..